Home

Home

Maandag 18 september  jl. hebben wij kennis genomen van het overlijden van

                Cep Steinen

Cep, een gewoon, bijzonder mens is op 89 jarige leeftijd van ons heengegaan. Ondanks zijn rijkelijk behaalde leeftijd stond Cep tot voor kort nog midden in ons sociale leven en was nauw betrokken bij de activiteiten van de “Stichting Samen Voor Elkaar Onderbanken”.
“Samen” was hèt motto van Cep. “Samen” probeerde Cep de zaken voor elkaar te krijgen en “samen” lukte dat.

Cep, de initiatiefnemer van het Repair-Café Onderbanken èn hoe kan het ook anders de initiator van de “Stichting Samen Voor Elkaar Onderbanken”  zullen wij node missen.
Wij wensen de familie alle sterkte met het verwerken van dit onherroepelijk afscheid.

De vrijwilligers van het Repair-Café Onderbanken

Het bestuur “Stichting Samen Voor Elkaar Onderbanken”