Bingelrade ontmoet

Bingelrade ontmoet

Woensdag 15 mei 2024 vindt ‘Samen gezellig eten’ bij Bingelrade Ontmoet weer plaats.

Zoals gebruikelijk kunt u voor € 8,– hiervan genieten.
Om 17.30 u wordt gestart met eten. Voor vegetariërs en eventueel vervoer binnen de kern Bingelrade wordt gezorgd.

U kunt zich aanmelden bij José Schneiders tel. 06-25022136.
Reeds aangemelde gasten, die om welke reden dan ook verhinderd zijn, dienen zich af te melden.
Eveneens zijn cadeaubonnen á  €  8,–  te verkrijgen.

Hierbij tevens de data voor 2024: woensdag 3  juli; woensdag 11 september en woensdag 13 november.